Hvem er vi?

Backe er en velrennomert byggentreprenør i Trøndelag som er kjent for å levere god kvalitet og et solid håndverk i alle sine prosjekter.

Selskapet ble opprinnelig etablert under navnet Norvik og Aasen i 1952. Siden den gangen har vi bygget utallige boliger, i tillegg til en lang rekke offentlige bygg og næringsbygg.

Selskapet har siden 2011 vært en del av Backe. Det gir selskapet blant annet tilgang på mange stabsfunksjoner og en større økonomisk trygghet, som igjen åpner døren for å kunne gjennomføre store og kompliserte byggeoppdrag. 

 

Adkomst

Eksisterende bygg i Elgesetergate 10 og 14 skal rives og erstattes med et nytt bygg for NTNU og Sit. 

Det er tre innganger til byggeplassen: Én for besøkende, én for arbeiderne og én for vareleveranser. Inngangen for besøkende ligger sør for byggeplassen mellom Finalebanen og Shell. Inngangen for arbeiderne er via rundell og ligger rett nord for brakkerigg. Vareleveringen skjer i hovedsak fra Vangslunds gate vest, med adkomst fra Olav Kyrres gate. I perioder hvor Vangslundsgate vest grunnet andre aktiviteter er sperret for gjennomkjøring vil innkjøring fra sør også forekomme. Disse transportene skal snu enten inne på anleggsområdet eller i krysset Udbyesgate/Einar Tamberskjelvesgate. Ved rygging utenfor anleggsområdet skal det benyttes ryggevakt.