Konsept og arkitektur

Det nye bygget for NTNU Sosial- og Helsefag og idrettsfasiliteter for SIT blir det første bygget
på nye campus. Det vil også bli et portalbygg til St. Olavs hospital og Medisinteknisk senter.
Som del av campus skal bygget sees i sammenheng med den betydelige utviklingen for
organisering og bygninger som kommer. Målet er å skape gode undervisningsarealer, men
også et viktig samlingspunkt for sosial aktivitet; et møtested for trening, undervisning og
sosialisering. Bygget skal pulsere gjennom døgnet og eksponere det yrende, indre livet for
omverdenen.

Studenttorget er husets hjerte. Det vil fremstå som et lyst og dynamisk rom. Rommet gir full oversikt til alle deler av huset, gjennomsyn innenfra og ut og utenfra og inn. Aktivitetene i huset eksponeres både for hverandre og ut av huset. Det samler de ulike funksjonene i et spennende romlig forløp med optimale muligheter for å møtes på tvers av undervisning, administrative funksjoner og idrett.

Konstruksjon

Byggets skjelett er satt opp av plassbygde og prefabrikkerte dekker og søyler, samt stålkonstruksjoner. Ytterveggene er prefabrikkerte, i tillegg til store glassfasader. 

Idrett

Det er 5000m2 med idrettsareal for Sit, fordelt på tre plan; U2, U1 og Plan 1. Disse vil romme Garderober, en ca. 15 meter høy klatrevegg, buldrevegg, idrettshall, løpebane, saler for styrketrening, saler for gruppetimer, spinningsal og kampsportareal 

GARDEROBER

Alle garderober ligger samlet på plan U1, både instruktørgarderober og ansattgarderober. 

KLATREVEGG

Er lagt på plan U1, med svært god eksponering mot inngang og Olav Kyrres gate. Rom for klatrevegg er åpen over tre etasjer og er synlig fra studenttorget og gateplan.

IDRETTSHALL

Hallen er lagt på U2, med tilstøtende materialrom. Løpebanen ligger som et galleri på plan U1 på samme plan som gulv klatrevegg og garderober. Det er innsyn til hallen hele veien rundt via glasspartier.

SALER FOR STYRKETRENING

Styrketrening er fordelt på flere saler. Den av salene som rommer trening som kan skape strukturstøy i konstruksjoner er lagt på U1 uten andre funksjoner under seg. Én sal ligger todelt på plan 1, en del med utsyn og eksponering mot Elgesetergate og en noe mer trukket tilbake.

SALER FOR GRUPPETRENING

Område for kondisjonstrening er lagt til plan 2 med utsyn mot Elgeseter gate og flott utsikt over høgskoleparken. Sal for gruppetrening er lagt på plan 1 mot sørøst, noe skjermet fra andre aktiviteter. Sal for kampsport ligger sentralt på plan 1 og kan skjermes for innsyn/blendes ved behov.

SPESIALSALER

Spinning ligger på plan 1 godt eksponert fra studenttorget og med utsyn og innsyn fra Elgesetergt. CrossFit er lagt på U1.

Miljø

Bygget har høye miljøambisjoner og skal sertifiseres som Passivhus i henhold til NS3701. Målet er å oppnå BREEAM excellent og nullutslippssertifiseringen ZEB -EQ-0. Det settes et mål på reduksjon av klimagassutslipp og reduksjon for byggematerialer, i tillegg skal det settes solceller på taket. 

Nøkkeltall

Byggherre Statsbygg
Totalentreprenør Backe 
Rivearbeider August 2020 - November 2020
Byggestart September 2020 
BREEAM-NOR klasse Excellent

 

Samarbeidspartnere

Arkitekt og Landskapsarkitekt

Totalrådgiver

Totalunderentreprenør rør, elektro og ventilasjon

Grunnarbeider

Spuntarbeider

Sanering og riving

Bæresystem

Bæresystem

Stikningsingeniør

Søppelsug

Gulvstøp

Stålkonstruksjoner 

Flisarbeid 

Tømrerarbeid - Elementmontasje 

Himlingsarbeid 

Systemvegger 

Kjøkken

Skap 

Sportsgulv og -utstyr 

Atriumstrapp

Branntetting 

Termografering, trykktesting mm. 

Radonmembran

Kjerneboring 

Link Arkitektur AS

Multiconsult

Caverion

Ottar Augdal 

FAS

AF Decom

Contiga

Stabil

Mjøsplan

Envac Norge AS

RS Gulv 

Trondheim Stål

Ivar S. Moe 

Gokstadhus 

Valtec 

Moelven Modus 

Norrøna 

Saxvik 

Egas 

Skonto

Firesafe 

Omega 

MasterSealing 

Promacon