Konsept og arkitektur

Det nye bygget for NTNU Sosial- og Helsefag og idrettsfasiliteter for SIT blir det første bygget
på nye campus. Det vil også bli et portalbygg til St. Olavs hospital og Medisinteknisk senter.
Som del av campus skal bygget sees i sammenheng med den betydelige utviklingen for
organisering og bygninger som kommer. Målet er å skape gode undervisningsarealer, men
også et viktig samlingspunkt for sosial aktivitet; et møtested for trening, undervisning og
sosialisering. Bygget skal pulsere gjennom døgnet og eksponere det yrende, indre livet for
omverdenen.

Studenttorget er husets hjerte. Det vil fremstå som et lyst og dynamisk rom. Rommet gir full oversikt til alle deler av huset, gjennomsyn innenfra og ut og utenfra og inn. Aktivitetene i huset eksponeres både for hverandre og ut av huset. Det samler de ulike funksjonene i et spennende romlig forløp med optimale muligheter for å møtes på tvers av undervisning, administrative funksjoner og idrett.

Konstruksjon

Byggets skjelett er satt opp av plassbygde og prefabrikkerte dekker og søyler, samt stålkonstruksjoner. Ytterveggene er prefabrikkerte, i tillegg til store glassfasader. 

Idrett

5000m2 med idrettsareal for Sit. Disse vil romme Garderober, ca 15 meter høy klatrevegg, Idrettshall, løpebane, saler for styrketrening, saler for gruppetimer, spinningsal og kampspostareal 

Miljø

Bygget har høye miljøambisjoner og skal sertifiseres som Passivhus i henhold til NS3701. Målet er å oppnå BREEAM excellent og nullutslippssertifiseringen ZEB -EQ-0. Det settes et mål på reduksjon av klimagassutslipp og reduksjon for byggematerialer, i tillegg skal det settes solceller på taket. 

Nøkkeltall

Byggherre Statsbygg
Totalentreprenør Backe 
Rivearbeider August 2020 - November 2020
Byggestart September 2020 
BREEAM-NOR klasse Excellent

 

Samarbeidspartnere

Arkitekt og Landskapsarkitekt

Totalrådgiver

Totalunderentreprenør rør, elektro og ventilasjon

Grunnarbeider

Spuntarbeider

Sanering og riving

Bæresystem

Bæresystem

Stikningsingeniør

Søppelsug

Link Arkitektur AS

Multiconsult

Caverion

Ottar Augdal 

FAS

AF Decom

Contiga

Stabil

Mjøsplan

Envac Norge AS