Velkommen til Backe sin hjemmeside for prosjektet NTNU og Sit - Elg. 10.

Backe har fått det ærefulle oppdraget med å bygge det nye bygget for NTNU Sosial- og Helsefag og idrettsfasiliteter for SIT. På hjemmesiden vil du bl. a. finne informasjon om prosjektet, kommende aktiviteter, samt bilder og webkamera fra byggeplass. Dette er tilgjengelig fra fanene øverst på hjemmesiden.

For mer info om prosjektet, se https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10.

Utlasting og massekjøring 16.02.2021

Det lastes i dag ut masser med høy grad av forurensning fra prosjektet Helgasetr. Lukta kan oppleves som sjenerende for prosjektets naboer. Utlasting avsluttes rundt klokken 15.00 og lukta forventes da å avta. I dagene fremover vil det veksles mellom utlasting, fylling og avretting. Lukt forventes i periodene med utlasting. Hvor sjenerende lukta er og i hvilke områder den er mest sjenerende, avhenger av vindstyrke og vindretning. 

Utgraving av tomt

For tiden pågår utgraving og utkjøring av masse ved prosjektet Helgasetr. Prøvetaking, utført av miljøgeolog, har avdekket forurenset masse. Dette sorteres i henhold til massedisponeringsplan og kjøres til godkjent mottak. 

Ved utgraving av forurensede masser kan det forekomme lukt i nærområdet. Vi beklager ulempen dette måtte medføre for våre naboer.

Utgraving og utkjøring foregår periodevis. Både omfang av masser og forurensningsgrad på massene vil variere.

 

Informasjon om endret kjøremønster

Både eksisterende bygg og nybygg utnytter tomten i stor grad. Rive-, grave- og byggeaktivitet vil dermed foregå tett på omkringliggende gater og fortau. Av hensyn til sikkerhet for tredjepart, vil det i ulike faser av byggeperioden være nødvendig å stenge hele og/eller deler av gater og fortau. Arbeidet med omlegging av trafikk starter i uke 45.

 

Omlegging for kjørende

Vangslunds gate (vest) vil være stengt for gjennomkjøring. Innkjøring til næringsvirksomhet o.l. fra Vangslunds gate vil være åpen. Einar Tambarskjelves gate blir enveiskjørt i retning østover. Edvard Griegs gate blir enveiskjørt i retning sørover. Utkjøring fra parkeringshus under Finalebanen blir endret slik at det er mulig å kjøre nordover via Erling Skjalgssons gate og Harald Hardrådes gate.

omlegging-kjorende.jpg

 

Omlegging myke trafikanter

Fortau i Elgesetergate, Vangslunds gate og Olav Kyrres gate vil være stengt. I tillegg vil undergang under og overgang over Olav Kyrres gate være stengt.

omlegging-myke-trafikanter.jpg

 

Sykkeltraséen Heimdalsruta legges om til å gå via Einar Tambarskjelves gate og Edvard Griegs gate. For mulige gangstraséer, se rosa stipletlinje.

sykkeltrase.PNG